A korszerû környezetvédelem

cikkek marketing pályázat tanúsítás adatbank kapcsolat Ajánlatkérés
E-mail:
Jelszó:
Kulcsszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez!
Neve:
Email:

 Az ISO 9001 és a minőségirányítási alapelvek várható változásai

Az új ISO 9001 szabvány várhatóan 2015-ben jelenik meg a következő menetrend szerint:

2013. június: a CD (Committee Draft: bizottsági tervezet) szavazásra bocsátása,
2014. április: a DIS (Draft International Standard: nemzetközi szabvány tervezete) szavazásra bocsátása,
2015. július: az FDIS (Final Draft International Standard: nemzetközi szabvány végső tervezete) szavazásra bocsátása,
2015. szeptember: a nemzetközi szabvány kiadása (ISO 9001:2015).

Előző Vissza a cikkek listájához Következő

A korszerû környezetvédelem

2008-03-11


Cikk ajánlása Mondja el véleményét Cikk myomtatása

A korszerû környezetvédelem egyik lényeges alapelve az integrált megközelítés alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a különbözõ környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön levegõ, víz, talaj), hanem komplex módon, egységesen kell vizsgálni. Nem tekintehetõ tehát környezetvédelmi szempontból elegendõnek, ha egy vállalat szelektíven gyûjti az irodai papírhulladékot!
Valamely környezeti elem, terhelésének csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhetõ meg más környezeti elem károsítása, illetve szennyezése, mondjuk a szelektív papírgyûjtés mellett a vízszennyezés.

ISO 9001, ISO 14001 ISO17799 rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!

A korszerû környezetvédelem

Az IPPC irányelv

A fenti elvek figyelembe vételével született meg az Európai Tanács integrált szennyezés-megelõzésrõl és csökkentésrõl (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK irányelve, melynek végrehajtása hazánk Európai Uniós csatlakozásának kiemelt környezetvédelmi feladata.

IPPC irányelv

Az IPPC irányelv a tevékenységükkel a környezetre jelentõs hatást gyakorló ipari és mezõgazdasági cégek kibocsátásainak megelõzését, csökkentését és ellenõrzését szabályozza. A hatálya alá tartozó létesítmények környezeti tevékenységének szabályozására az illetékes hatóságoknak (Magyarországon a területi környezetvédelmi felügyelõségeknek) integrált engedélyt (magyar neve: egységes környezethasználati engedély) kell kiadnia. Az irányelvet a magyar jogszabályozásba a 193/2001. (X.30.) Korm. rend. ültette át.

Adatszolgáltatások

Miért is kell a vállalatoknak adatokat szolgáltatni? A környezeti kibocsátások integrált szabályozásához adatokra van szükség. Az adatgyûjtés ösztönzése és az irányelv végrehajtásának ellenõrzése érdekében az IPPC irányelv elõírja, hogy „A fõ kibocsátások és azok forrásainak nyilvántartását minden három évben kiadja a Bizottság, a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján.” Ez képezi alapját az EU Bizottság a 2000/479/EK határozatának, amely megalapozza az Európai Szennyezõanyag Regisztert (EPER – European Pollutant Emission Register). Ha az adatok ismertek, lehetõség van a beavatkozásra, tervezésre is.

Az Európai Szennyezõanyag Regiszter (EPER)

Az EU Bizottság a 2000/479/EK határozata kötelezõvé tette az Európai Unió tagállamai számára, hogy a 96/61/EK IPPC irányelv hatálya alá tartozó cégekrõl meghatározott idõközönként környezetvédelmi adatokat szolgáltassanak az Európai Bizottságnak, mely azokat összegzi és közzéteszi. Az EPER jelentés az IPPC köteles cégek levegõbe és felszíni vízbe (közvetlenül és közvetetten) történõ éves, küszöbérték feletti kibocsátásait tartalmazza üzemenként, valamint szennyezõanyagonkénti és országos összesítésben. A jelentés formátumát, a tevékenységek és szennyezõanyagok listáját, valamint a küszöbértékeket az EPER határozat tartalmazza.

EPER

Az EPER adatszolgáltatás elsõdleges célja a szennyezõanyag kibocsátások felmérése, és a jelentõs kibocsátások nyilvántartása, az ipari tevékenységekrõl és azok szennyezõanyag kibocsátásairól összehasonlítható adatok gyûjtése, és az adatok megküldése az EU Bizottságnak, mely összegzi és közzéteszi azokat. Ennek célja a szakértõk és a nyilvánosság tájékoztatása, illetve nemzetközi szinten is a tényeken alapuló döntéshozatal megvalósítása.

ISO 9001, ISO 14001 ISO17799 </font>rendszerkiépítéshez, honlapkészítésre állami támogatás segítségével kérje ajánlatunkat itt!


Küldd el ismerősödnek!

Az Ön neve*
Az Ön email címe*
Ismerőse neve*
Ismerőse email címe*
Ellenőrzés*

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/clients/client1/web122/web/templates/consult/tpl.consultBlock.php on line 32
Online tanácsadás

Kérdező: aranyvirag7
Kérdés: Tisztelt Cím ! Egy IX. József Attila lakótelepi társasházban lakom. A nyílászáróim elavultak, szeretném kicseréltetni azokat, de a lakóközösség nem járul hozzá, hogy közösen fogjunk neki. A kérdésem az lenne, hogy egyedül pályázhatok - e nyílászáró cserére .
A Válasz: Itt olvasható


Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/clients/client1/web122/web/templates/dictionary/tpl.dictionaryBlock.php on line 32
Szakszótár

folyamat

egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át 1. MEGJEGYZÉS: Egy folyamat bemenetei általában más folyamatok kimenetei. 2. MEGJEGYZÉS: Egy szervezetben a folyamatokat általában szabá...