Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

cikkek marketing pályázat tanúsítás adatbank kapcsolat Ajánlatkérés
E-mail:
Jelszó:
Kulcsszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez!
Neve:
Email:

 Az ISO 9001 és a minőségirányítási alapelvek várható változásai

Az új ISO 9001 szabvány várhatóan 2015-ben jelenik meg a következő menetrend szerint:

2013. június: a CD (Committee Draft: bizottsági tervezet) szavazásra bocsátása,
2014. április: a DIS (Draft International Standard: nemzetközi szabvány tervezete) szavazásra bocsátása,
2015. július: az FDIS (Final Draft International Standard: nemzetközi szabvány végső tervezete) szavazásra bocsátása,
2015. szeptember: a nemzetközi szabvány kiadása (ISO 9001:2015).

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2009-2010-es időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra.
A pályázati felhívás egységcsomag öt dokumentumot tartalmaz: Pályázati felhívás és útmutató, Pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segítı útmutató, megvalósíthatósági tanulmány útmutató (és mellékletei), támogatási szerzıdés minta. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatási szerződés minta a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a jogszabálygyőjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A pályázati egységcsomaghoz tartozik még a tájékoztatási és nyilvánossági útmutató is.
Jelen pályázati útmutató 2009. március 10-tól visszavonásig érvényes.
Alapvető cél és háttérinformáció
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhetı szegmense – a végfelhasználás területén.
Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve - a statisztikai adatok szerint - valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban.
Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75%-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.
A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű projekteket támogat, az adott projekt és projektgazda jellegétől függıen 25-80 % (ún. jövedelemtermelő projekt esetében 10-80%) mértékben.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet (Pályázati adatlap) és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani, mely alapján döntés születik, és támogatás esetén ezen projektjavaslat alapján valósítható meg a projekt.
PÁLYÁZÓK KÖRE

 • VÁLLALKOZÁS
 • KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
 • NONPROFIT SZERVEZET
 • Egyéb gazdasági szervezet
 • Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények
 • A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények

A PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni:

 • Utólagos külső hıszigetelés
 • Külső nyílászáró-csere
 • Hővisszanyerő szellőzés létesítése
 • Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • Világítási rendszerek korszerűsítése:
 • A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése
 • Komplex, több energiahatékonyság-növelési tevékenységet magukban foglaló beruházások.

Támogatás mértéke
Igen komplex, a projekt típusától, és ágazattól függően 30-70%
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet.
Előleg igénylése
Előleget igényelhetnek azon projektelemek finanszírozására, amelyek esetében utólagos finanszírozási módot választottak a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés a) pontja szerint. A támogatási előleg mértéke az utófinanszírozott projektelemekhez kötődően megítélt támogatás 35 %-a lehet.
A pályázatok benyújtása 2009. március 20-tól folyamatosan lehetséges.Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/clients/client1/web122/web/templates/consult/tpl.consultBlock.php on line 32
Online tanácsadás

Kérdező: aranyvirag7
Kérdés: Tisztelt Cím ! Egy IX. József Attila lakótelepi társasházban lakom. A nyílászáróim elavultak, szeretném kicseréltetni azokat, de a lakóközösség nem járul hozzá, hogy közösen fogjunk neki. A kérdésem az lenne, hogy egyedül pályázhatok - e nyílászáró cserére .
A Válasz: Itt olvasható


Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/clients/client1/web122/web/templates/dictionary/tpl.dictionaryBlock.php on line 32
Szakszótár

az audit következtetése

az auditnak az auditcsoport által az audit céljainak és az audit valamennyi megállapításának figyelembevételével összeállított végeredménye